Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je DACYSIMO, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):

DACYSIMO, s.r.o.,
ul. Staničná č. 127
076 15 Veľaty
Slovenská republika

tel.: +421 948 877 857
email: info@givasport.sk

(Pondelok - Nedeľa: NONSTOP)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Č.účtu/kód: 5071703304/0900
IBAN: SK86 0900 0000 0050 7170 3304
SWIFT: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry / objednávky

IČO: 47579111
DIČ: 2023989561

DACYSIMO, s.r.o., nie je platcom DPH