Spôsob platby

Platiť za tovar je možné formou dobierky (v hotovosti priamo kuriérovi), alebo prevodom na bankový účet. V prípade platby prevodom na bankový účet, ako VS uveďte ID Vašej objednávky, ktorú Vám systém vygeneruje. Na základe tejto informácie budeme vedieť, že ste tovar zaplatili a môžeme Vám ho zaslať. Tovar v takom prípade bude odoslaný po pripísaní peňažnej čiastky na bankový účet. V prípade otázok nás kontaktujte mailom alebo telefonicky. 

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Č.účtu/kód:
5071703304/0900
IBAN: SK86 0900 0000 0050 7170 3304
SWIFT: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry / objednávky